CPJobs |《份Job就係我-馬詩帆》

Director | Edward Tang

Producer | Onyi Yeung

平日嘅佢,捐窿捐罅,熱愛香港文化。工作嘅佢,不離不棄,傳授廣東話精髓。「好多學生追求一個BA- Bachelor of Arts,但我哋當BA係Be Anything ,唔使畀學位限死,可以追求你嘅夢想。」上 cpjobs.com 搵份工夾你,做返自己。

 

https://goo.gl/S4MGxs

https://www.youtube.com/watch?v=OA0SRAffmVI